Bewust worden van de cyclus van het leven op aarde is de sleutel voor elk persoonlijk probleem, waardoor berusting de ruimte krijgt en inzicht kan doordringen dat het nastreven van geluk of verlichting nutteloos is.

Je wordt geboren met de dood als uitkomst, dat staat onomstoten vast. Het is simpelweg een feit, zoals eb na vloed komt en de nacht na dag. Inademing werkt samen met uitademing. Daar bepaal jij als persoon niets aan.

Iedere vorm is onderhevig aan een cyclus van komen en gaan. Ongeacht of het gecreëerd is door de natuur of door de mens, alles is vergankelijk.

We noemen dit dualiteit: het een kan niet bestaan zonder het andere, alles bestaat dankzij de tegenstelling. Je hebt contrasten nodig, anders kun je niets waarnemen via het menselijke brein. Zo werken nu eenmaal onze zintuigen.

Want wat je niet kunt zien, wat niet vergankelijk is, kun je niet waarnemen vanuit de beperkte reikwijdte van de persoonlijke lichamelijke zintuigen. Want ook beperking is een onlosmakelijk deel van dualiteit.

Als mens zijn wij onvermogend, maar denken vermogend te zijn. We willen het onmogelijke bereiken en strijden zelfs onbewust op momenten bewust tot de laatste snik wanneer je denkt te sterven als verliezer.

Zolang wij als mens niet in de gaten hebben en consequent blijven denken dat jij dat stoffelijke lichaam bent, kun je nooit het vermogen ontdekken om de aardse cyclus te verlaten in levende lijve. Dan rest maar een mogelijkheid en dat is de dood ondergaan vol angst.

Sta gewoon eens stil bij de ademhaling. Zelfs als je slaapt gaat de ademhaling gewoon door, maar als je denkt wakker!! te zijn slaat de angst toe en ontstaat er een onterechte strijd die zijn doel nooit zal kunnen bereiken of kan worden gerechtvaardigd.

Berusting neemt bezit van je wanneer je beseft dat jij je laat beïnvloeden door jouw manier van denken en jij de feiten eigenlijk niet onder ogen wilt zien. En alles klakkeloos aanneemt zonder hierover na te denken, met alle gevolgen van dien.

Alles op aarde is vergankelijk dankzij de dualiteit, zonder dualiteit is het gewoon niet mogelijk als mens hier rond te lopen. Helaas zijn onze hersenen, is ons brein en ons DNA nog niet optimaal uitgekristalliseerd. Ons verzet tegen de dualiteit is de voedingsbodem voor lijden, voor een gevoel hebben van tekortkomen, van nooit genoeg. Ons persoonlijk bewustzijn laat nog veel te wensen over, waardoor velen de weg kwijt zijn en we steeds ontvankelijker worden om telkens weer de strijd aan te gaan vanuit de hoop op vrede. Dit levert alleen zinloos geweld en verzamelwoede op.

Ons onderwijs rammelt van alle kanten, de feiten liegen er niet om, maar we blijven vastberaden doorgaan. We vinden het belangrijker om doelen na te jagen en jarenlang nutteloze studies te volgen, dan om inzicht te verkrijgen in de logica van het leven zelf waar het levensplezier vanzelf uit voortvloeit.

Laten we gaan inzien dat door de natuurlijke golfbeweging van plus naar min menselijk geluk of wat dan ook, domweg niet te verwezenlijken is. Op het moment dat jij het geluk in de dualistische cirkel doorziet is het heel logisch dat jouw geluk als persoon altijd weer omslaat in ongeluk. Je hebt dan niet de illusie dat het blijvend is of dat je het ei van Columbus heb uitgevonden. Geluk staat los van die cyclus. Geluk zit al die tijd al in je.

Weet je wat eigenlijk normaal is? Dat je beseft dat we als mens altijd slapen en dat je jezelf niet langer in slaap sust door de illusie wakker te zijn! Net als de cyclus van het spel der aarde en de zon. Dag en nacht bestaat niet, het licht werpt zijn eigen schaduw. We zijn het licht in de eindeloze nacht. Hierdoor is een goed leven op aarde mogelijk mits je niet er tegenin gaat door jouw eigen persoonlijk gebrek aan inzicht

Ga inzien hoe jij jezelf in het leven door je beperkte persoonlijke gedachten tot nu toe tekort doet.

Alleen als jouw persoonlijk bewustzijn groot genoeg is zal verlichting, geluk en berusting aanwezig zijn in de cyclus van jouw persoonlijke leven, zonder de dualiteit te verkrachten, te onderbreken of tegen te werken. Maar dat kan alleen wanneer jouw bewustzijn volledig in het moment is.

Lees het boek Wie ben ik? en je realiseert persoonlijk de hemel op aarde.

Nieuwsgierig geworden naar meer? Over 2 weken komt een nieuw blog.