Mijn ogen gaan langzaam open en gedachten spoken door mijn hoofd. Mijn lege brein is in de afgelopen nacht gevuld, gevuld met letters. Eindelijk kan ik opstaan, want de letters zijn woorden geworden en vervolgens tot een zin geformuleerd:

Door onbewust te zijn, lijden onze wegen naar EEN wereld!

Ik sta op en even later start ik mijn computer op. Op het scherm verschijnt een afbeelding van een eindeloze lange hal. De hal wordt ondersteund door prachtige pilaren, waardoor het LIJKT op een 3 baansweg. Toeval? Nee, dat bestaat niet. De linkerbaan en rechterbaan symboliseren de onbewust en bewust denkende mens, die zoekt vanuit verwarring. De middenbaan is het bewustworden van die banen, de twee uitersten, beide voortkomend uit de dualiteit. En dat die 2 banen leiden tot lijden.

Door hier bewust van te zijn, leiden onze wegen naar EEN wereld!

Bij het bewustworden van dat feit (= de middenbaan), valt alles samen en zullen de pilaren verdwijnen. Er blijft dan 1 pad over, het pad van het bewustzijn: TOTAAL BEWUSTZIJN.

Wordt wakker dat het een illusie van het denken is, dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Maar in ons dagelijks leven ondervinden we, onder invloed van ons onbewuste, meerdere wegen die lijden naar Rome.

Persoonlijk weet ik dat het hedentendage mogelijk is dat ons onbewuste lichaam en geest meer helderheid kunnen verkrijgen. Daar is het boek: Wie ben ik? een onderdeel van.

Het positieve en het negatieve zijn een onderdeel van het pad naar totaal bewustzijn. De huidige vluchtelingenproblematiek is daar een goed voorbeeld van. De toestroom van vluchtelingen wordt door velen ervaren als een groot probleem. Echter er ligt een voordeel in verborgen, wat voor de meesten niet zichtbaar is. Het zorgt ervoor dat het huidige verdeelde Europa onderling beter gaat samenwerken. Het gevolg is dat het contrast ten aanzien van overige werelddelen en landen verder zal toenemen. De hebzucht, enorme angst voor verlies en de zogenaamde rijkdom bemachtigd ten nadele van de ander, zal steeds meer aan het licht worden gebracht. De verdeeldheid, tussen arm en rijk, maar ook macht en onmacht worden zichtbaarder. Verdeeldheid, die zowel binnen als buiten onszelf zit, ontstaan vanuit een beperkt bewustzijn, die op dit moment nog niet is volgroeid. Wat bij totaal bewustzijn niet zou bestaan.
Om te komen tot die heelheid is inzicht nodig. De huidige vluchtelingenproblematiek is daar een onderdeel van. Het is een spiegel en laat ons zien waar we nu staan. Ben jij bereidt om in die spiegel te kijken? Ja? Dan krijg je inzicht, inzicht in lijden.

Zoals het nu op aarde eraan toegaat, met het huidige bewustzijn, is heel logisch. We hebben door vallen en opstaan leren lopen. En zullen met vallen en opstaan verder groeien naar volwassenheid. En dat heeft tijd nodig. Niet door veranderingen na te streven! Probeer jezelf nu maar eens te veranderen. Je zult zien, dat je dat niet lukt! Zelfs als je bewust in het leven (denkt) staat. Dat zal zeker een schok voor je zijn. Je kunt niet anders zijn, dan dat je nu bent. LAAT DAT TOT JE DOORDRINGEN. Niemand op aarde kan anders zijn dan nu mogelijk is. Maar de inzichten die we tot nu toe hebben verkregen kunnen ons LEIDEN naar een helderder bewustzijn. Waardoor we in de praktijk steeds minder zullen oordelen en veroordelen. Dat zal een zeer bijzonder effect hebben op de evolutie van de mens. Door inzicht in de dualiteit zal het positieve en het negatieve samenvloeien tot dat, wat voor de mens tot nu toe onzichtbaar is. Dat, waar gelijkheid en vredig samenzijn de grondtoon zijn.